» Pano
 
 
Ana Sayfa
E-posta
Bu site gençleri ve velileri bilgilendirmek amaçlıdır. Bireysel danışmanlık yapılmamaktadır. Dilek Köseoğlu çalışmalarını projeler esasında sürdürmektedir. İlginize teşekkür ederiz.
İletişim Bilgileri E-mail Ana Sayfa
 
 

 

ERGENLİK DÖNEMİ VE MESLEKİ YÖNELİM

Birçok psikoloğa göre ergenlik, bocalama ve fırtınalar içinde geçen, hatta bazılarına göre "2. Doğuş" olarak adlandırılan bir dönemdir.

"Yetişkin beden ölçülerinde yetişkin gibi olmaya çalışan, kimlik ve rol çatışması yaşayan, henüz çocukluktan kurtulamamış bir benlik" olarak da tanımlanan ergenlik dönemi 12-21 yaşlarını kapsamaktadır. 22 yaşına gelmiş bir bireyin artık ne istediğini bilmesi, kimliğini bulmuş olması beklenir. Ancak bu yıllarda yaşanan;
- Hızlı bedensel ve hormonal gelişim,
- Cinsel uyanışlara adaptasyon,
- Düşünsel ve duygusal değişim,
- İlgi ve beğenilerin dağınıklığı,
- Sık karar değişiklikleri,
- Ailesel ve toplumsal beklentileri sorgulama,
- Akranlar arasında kabul görme ihtiyacı,
- "Ben kimim, ne olacağım" sorularına cevap arayışı,
- Bir gruba ya da bir yerlere ait olma isteği,
- "İdol" olarak görülenin peşinden gitme,
gibi pek çok etken, ergenlik sürecinin yaşanmasını olumlu ya da olumsuz etkilemektedir.

Geleceğin şekillendiği bir süreç olarak da görülen ergenlik, eğitim alanın belirlenmesi ve dolayısıyla mesleki yönelim açısından da büyük önem taşımaktadır.

Yetişkinlik döneminde "iş yaşamı"nın genel yaşam içindeki payı, yadsınamaz ölçüde önemlidir. Yapılan araştırmalar, bireyin kendi ilgi ve becerilerine uygun,kişilik özellikleriyle örtüşen işlerde çalışmalarının, yaşamdan aldıkları doyumu artırdığını ortaya koymaktadır.

Bağımsızlık kazanmak için çıktığı yolculukta, güvenli bir liman arayışı içerisinde gemisinin yelkenini sağlam tutmaya çalışan ’ACEMİ KAPTAN" gibi de adlandırılan ergen; Doğuştan getirdiği ve çevresel koşullarda sahip olduğu kapasitesinin farkına vararak,
- İlgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak,
- Gelecek ile ilgili hedeflerini belirleyerek,
- Belirlediği hedeflere ulaşmak için ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederek,
- "İdealler ve gerçekler" arasında denge kurarak,
- Araştırmacı ruhu ve alternatif düşünce üretme yoluyla, sorun çözerek,
- Karşılaşılan güçlükler karşısında yılmayarak, yeniden deneyerek,
- Hatalardan ders alıp, gerektiğinde "başka bir yol"da yürüyerek,
- Kendini eleştirerek ama asla sevmekten vazgeçmeyerek,
- Yaşamın her an sürprizlerle dolu olduğunu bilerek,
yaşamının rotasını belirlemiş ’USTA KAPTAN’ olacaktır…

Copyright 2005 KaDeMe. All rights reseved. Designed by S.T.Design & B2G